Dede Gorgud Park
əsas səhifə
Parkın planı

Promenad və cığırlar

Parkın yol şəbəkəsi promenad və cığırlardan ibarətdir. Bu yol boyunca uzanan talvarlar isə nəinki yol şəbəkəsinin bir hissəsi, həm də istirahət guşəsi və sərgi timsalıdır.

Gəzinti promenadası və dairəvi cığırlar
Parkda ediləcək dəyişikliklərdən biri promenad və dairəvi cığırlar olacaqdır. Təxminən 3.5 km uzunluğunda olan promenad gəzinti, qaçış və velosiped üçün nəzərdə tutulmuşdur və parkın ətrafını dövrələyəcəkdir. Bundan əlavə, park daxilində gəzinti üçün uzunluğu 3.5 km olan cığırlar olacaqdır. Bu cığırlar elə salınacaq ki, parkı seyrə çıxanlar parkın bütün istiqamətlərində rahat gəzib-dolaşa bilsinlər.

Möcüzəli cığırlar
Dədə Qorqud parkı həm də, Azərbaycanın irsinin təmsilçisi rolunu oynayacaqdır. Bu park səma altında açıq sərgi, cığırlar isə həmin sərgini dolaşdıran yollardır. Belə ki, parka gələnlər bu cığırlarla parkı seyrə çıxacaq və Azərbaycanın mədəni irsi, tarixi, və təbiəti ilə tanış olacaqdır. “Möcüzəli cığır”lar parkdakı müxtəlif görməli yerlərin və bağların ətrafı ilə uzanacaq və nisbətən dar cığırlar olacaq. 2.5, yaxud 1.5 metr enində qənbərlik üslubunda olacaq bu cığırlar yalnız gəzinti üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cığırlar parkın təbii çalarlarını tamamlayacaq və parkın dərinliklərinə qədər uzanacaqdır.

Cığırboyu talvarlar
Talvarlıq Azərbaycanda geniş yayılmış ənənələrdəndir. Yay aylarında azərbaycanlılar talvarın kölgəsində sərinləməyi sevir. Parkın yenidənqurması zamanı bu ənənədən də istifadə olunacaqdır. Möcüzəli cığırlar boyunca talvarlar salınacaqdır. Talvarların sütunlarından eksponatlar asmaq üçün istifadə olunacaq. Bu eksponatlar sırasında Azərbaycanın florası, faunası, tarixi, incəsənəti, ədəbiyyatı və sairə inciləri nümayiş etdiriləcəkdir. Dədə Qorqud ozan olmuşdur və tarixin yaddaşında söylədiyi dastan və hekayətlərlə qalmışdır. Parkın ziyarətçilərinə isə Azərbaycan haqqında hekayətləri bu cığırlar və talvarlar söyləyəcəkdir. Parkda yeddi talvar olacaq və onların hər biri tarixin yaddaşına həkk olunmuş hadisəyə həsr olunacaqdır – Kitabi-Dədə Qorqud talvarı, İpək Yolu talvarı, On iki prinsip talvarı, Doqquz iqlim zonası talvarı, Novruz talvarı, İncəsənət talvarı və Poeziya talvarı.

updown