Dede Gorgud Park
əsas səhifə
Parkın planı

Botanika vadisi

Botanika vadisi Azərbaycanın doqquz iqlim zonasını əks etdirəcək. Hər iqlim zonasına bir guşə həsr olunacaqdır. Bağı seyr edənlər mürəkkəb, labirint şəkilli cığırları dolaşaraq bu iqlim zonalarının şahidi olacaqlar. Meyvəliklərdə Azərbaycanda yetişdirilən lətli və ləpəli meyvə ağacları əkiləcək. Meyvəliyin mərkəzində, Şəffaf gölün qarşısında meyvə bağı pavilyonu yerləşəcək. Bu pavilyonda botanikaya aid illüstrasiyalar nümayiş etdiriləcəkdir. Azərbaycanın yerli və aborigen bitkiləri qrup şəklində Botanika vadisinin Aynalı gölün ətrafında əkiləcəkdir.

Belveder Pavilyonu Doqquz iqlim zonası talvarlığının yaxınlığındakı alçaq yüksəklikdə yerləşir. Vadidə bitkilərin təbliği və araşdırması mərkəzləri açılacaqdır və bu mərkəzlər vaxtaşırı təlimlər təşkil edəcəkdir. Hazırkı şam ağaclarının böyük hissəsi kəsilməyəcək, əksinə salınacaq bağları və meyvəlikləri çərçivə kimi əhatə edəcəkdir.

Aynalı gölün və Şəffaf gölün su mənbəyi İncəsənət bağında yerləşən Qayıqçı gölü olacaqdır. Burdan baş götürən axın daim dövr edərək bu iki gölü su ilə təmin edəcəkdir.

Möcüzəli cığırlar
Möcüzəli cığırlar Botanika vadisində iqlim zonalarına həsr olunmuş bütün bağlardan keçərək vadinin ətrafında dövrə vuracaqdır.

Doqquz iqlim zonası bağı

Meyvə bağı pavilyonu
Bu pavilyon Şəffaf gölün qurtaracağında yerləşir. Açıq havada qurulmuş bu pavilyon taxta və daşlarla bəzədilmişdir. Pavilyonda botanikaya aid illüstrasiyalar nümayiş etdiriləcəkdir.

Şəffaf göl
Bu göl Botanika vadisində salınmış iki antropogen göldən biridir və botanika aləminin nümayişi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Yabanı çəmənlik

Meyvə bağları

Vadi

Belveder Pavilyonu
Belveder Pavilyonu açıq havada taxta və daşlardan inşa ediləcəkdir. Bu pavilyon parkın şərq girişində, kiçik təpəciyin üzərində yerləşəcəkdir.

Doqquz iqlim talvarı
Bu talvar taxta və daşlardan düzəldilmiş çardaq və meynəlikdir və burada Azərbaycandakı doqquz iqlim zonasının flora və faunası nümayiş etdiriləcəkdir.

Aynalı göl
Bu göl Botanika vadisində salınmış digər antropogen göldür və botanika aləminin nümayişi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Şəlaləli çay
Kaskad daş üzərində axan bu çay Qayıqçı göldən baş götürür və Aynalı göllə Şəffaf gölü su ilə təmin edir. Parkı seyrə çıxanlar bu çayın sahilində gəzməkdən zövq alacaqdır.

updown