Dede Gorgud Park
əsas səhifə
Parkın planı

Bağlar

Bağlar Dədə Qorqud Parkı ozandır. Bu park hekayə söyləyir. Həmin hekayə əsasən üç məhfuma həsr olunmuşdur. Azərbaycanın tarixi və irsi, təbiəti və mədəniyyəti. Məhz buna görə də park üç bağa bölünmüşdür.

  • İrs bağı – Bu bağ Kitabi-Dədə Qorquda və Azərbaycanın tarixinə həsr olunmuşdur. Mərkəzi Dədə Qorqud abidəsi bu bağda yerləşəcəkdir.
  • Botanika vadisi – Bu bağ Azərbaycanın flora və faunasını nümayiş etdirir.
  • İncəsənət bağı – Bu bağ Azərbaycanın incəsənəti, musiqisi və ədəbiyyatından xəbər verir.

Parkda salınacaq üç bağ möcüzəli cığırlar ilə birləşəcəkdir. Bu çığırlar parkda gəzintiyə çıxan hər bir kəsi Azərbaycanın tarixi, təbiəti və zəngin mədəni irsi ilə tanış edəcəkdir.

updown